Изпратете вашите предложения на адрес :   belov@geoservicebg.com


          
Sokkia-Topcon, продажба на геодезически инструменти,
теодолити,нивелири,тотални станции,лати,триноги и аксесоари


ПРОДАВАМ: Теодолит Далта 010 Цайс

тел. 029556498


ПРОДАВАМ: Теодолит Theo 010 Цайс

тел. 029556498


ПРОДАВАМ: Нивелир Ni 025 Цайс

тел. 029556498EL400HVC ротационен лазерен нивелир с видими хоризонтален и вертикален лъчи.
Обхват - до 300м по хоризонтала и до 40м по вертикала.
Точност +/-3мм на 30м

Зарядно устройство за вграден акумулаторен пакет
TRG-R90 лазерен приемник
Скоба за прикрепване на приемник към лата

тл.029556498


       

Продавам
2 броя GPS SOKKIA Stratus L1

тел. 02 9556498 


НАЗАД