• общо почистване и профилактика на инструмента;
    • почистване и смазване на повдигателните винтове
     на триножната глава;
    • почистване и смазване на осовите движения и микрометричните винтове;
    • почистване и юстиране на оптиката;
    • проверка на осовите условия и компенсатора;
    • юстиране на осовите условия и компенсатора;
    • проверка на разстоянията;
    • юстиране на разстоянията;
    • тестови измервания за доказване фабричната
     точност на инструмента;
    • издаване на сертификат;

     Тел. (02) 9556498  GSM 088 7584329     инж. Камен Белов