инж. Камен Белов - управител

   Фирма "Геосервиз" е специализирана в извършване на проверки и калибриране на геодезически инструменти:
нивелири, теодолити, тотални станции.

    За 25 години от съществуването си "Геосервиз" работи с над 2500 фирми в България. Сред нашите клиенти са "Геопланпроект", Агенция по кадастър, "Соди-Девня","Асарел Медет", "Главболгарстрой", много заводи, предприятия и строителни фирми от цялата страна.


    Усилията на персонала са насочени изцяло към стриктно и прецизно изпълнение предписанията на производителите с цел навременно обслужване на заявките.
  
  
През 2005 г. в "Геосервиз" е внедрена система за осигуряване на качеството, а от 2017 г. "Геосервиз" е сертифицирана по ISO 9001:2015 за проверка и калибриране на геодезически инструменти нивелири, теодолити, тотални станции.
 

    Дейността е организирана в насока пълно удобство за клиентите - спешно обслужване, получаване и изпращане на инструменти посредством поща, ЖП транспорт, куриерски служби и други - не са изключение в ежедневната ни практика.

     Ценообразуването е пазарно ориентирано и поносимо за клиентите, доказателство за което е непрекъснато нарастващият им брой.
    
    "Качествено и на приемлива цена" - е основната пазарна политика на фирма "Геосервиз".


    В най-кратък срок Вие можете да получите своите нивелир, теодолит
или тотална станция почистени и калибрирани. Без да чакате месеци, когато сроковете, които гоните, са кратки.

Геосервиз - правилният избор!
                                                      инж. Камен Белов


 София 1618 ул."Белмекен"12А

инж. Гергана Тодорова - мениджър по качеството

Пламен Белов - сервиз

Проверките се осъществяват посредством колиматорна система производство на фирма Sokkia Япония